curhatibu.com

Faidah dan Keutamaan Akhlaq Mulia

Akhlaq mulia menjadi sarana menciptakan insan menjadi hamba terbaik
Rasul bersabda, “Sesungguhnya, hamba yang paling baik di antar kamu adalah orang yang paling baik akhlaq”. Semakin baik akhlaq, semakin Allah mencintai; lalu malaikat jibril akan mencintainya; malaikan penghuni langit juga mencintainya; dan seluruh penduduk bumi mencintainya. Maka jadilah ia hamba terbaik, senantiasa memberikan ketenangan dan keberkahan di sisinya.

Akhlaq mulia akan menjadi penghalang seorang hamba dari jilatan api neraka
Neraka itu diharamkan atas setiap muslim yang qorib (dekat dengan hati manusia), mudah bermualamah, lagi suka menolong sesama.  Ia akan menjadi sosok yang dirindukan. Sifat ini hanya akan ada pada orang ber-akhlaq mulia.

Akhlaq mulia menjadi jaminan seorang hamba untuk mendapat istana di bagian atas surga. Surga tertinggi adalah firdaus. Surga ada tingkatan-tingkatannya. Salah satu penentu adalah akhlaq yang mulia seorang hamba. 

Post a Comment

Terimakasih udah mampir di blog ini, happy reading :)