curhatibu.com

Resume Faedah Poin per Poin Kitab Khulashah Nurul YaqinFaedah "Marahnya Quraisy"
1. Kebenaran jika disampaikan oleh orang yang track record bagus pun, berpotensi tetap ditolak/dimusuhi 
oleh orang yang tidak suka
2. Menyampaikan/menjelaskan kesalahan orang musyrik disampaikan oleh Quran dengan tegas nampun halus, tanpa unsur sarkasme (mencela)
Bahkan Allah melarang mencela berhala mereka. Namun di saat yang sama, kaum quraisy memandang bahwa penvonisan sesat siapa yang
menyembah berhala, itu telah menjatuhkan kehormatan mereka. Jadi sebenarnya sangat berbeda : menjelaskan kebenaran atau menjatuhkan kehormatan
3. Keteguhan kaum quraisy dalam membela kabilahnya, sekalipun berbeda keyakinan

Faedah "Kedatangan quraisy kali kedua dan ketiga"
1. Rasul memanfaatkan sistem yang 'tidak islami" yaitu fanatik kabilah untuk kemenangan dakwah. 


Faedah "Gangguan Orang quraisy terhadap Nabi dan Sahabat"
1. Islam selalu digambarkan sebagai agama penuh kekerasan, padahal Islamlah yang sering menjadi korban kekerasan kaum kafir
2. Pentingnya dakwah itu kuat dalam membela islam
3. Boleh mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan "menyelamatkan diri"

Faedah "Tuntutan Quraisy kepada Rasul"
1. Strategi dakwah sebenarnya luwes, namun terkait aqidah - tidak boleh ada yang dikorbankan
2. Di dalam islam tidak ada sinkretisme antara tauhid dan kesyirikan, sekalipun itu dianggap membawa kedamaian dan kemajuan. 
Bahkan yang demikian itu akan membawa dampak buruk 

Post a Comment

Terimakasih udah mampir di blog ini, happy reading :)