curhatibu.com

Contoh Pendidikan Akhlak #NyimakKajian


 • Sesuatu yang sangat dan paling dibutuhkan oleh anak adalah memberikan perhatian besar atas masalah akhlak anak-anak
 • Mengapa? Anak tumbuh dari kecil tergantung kebiasaannya. Jika baik, sampai besarpun akhlaknya baik
 • Anak lahir dalam keadaan bersih, bertabiat baik, lurus. Maka, perlulah orang tua menjadikan si anak tetap pada keadaan bersih nya yang lurus dan fitrah itu
 • Pendidikan akhlak sangat penting
 • Seorang sahabat (Abdullah Ibnu Umar) berkata kepada para pendidik, bapak dan ibu tentang pendidikan akhlak, "Berilah adab kepada anakmu, karena kamu nanti akan ditanya dengan apa kamu didik akhlak anakmu, apa yang kamu ajarkan kepada anakmu. Dan anakmu akan ditanya oleh Allah tentang baktinya padamu, tentang taatnya padamu"
 • Ibrahim bin Al Hubaib (seorang salafushshalih) berkata, "Ayahku berkata kepadaku, 'Wahai putraku, datangilah para ahli fiqih, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Belajarlah dari mereka, ambillah dari adab mereka. Karena itu lebih aku sukai ketimbang kamu belajar hadits yang banyak'""
 • Maksud perkataan di atas adalah anak perlu terlebih dahulu diberi pendidikan akhlaq dan adab. Sehingga ilmu lain akan lebih mudah dan berkah diperolehnya. Jika sebaliknya, khawatir menjadi anak yang punya ilmu tapi tak beradab/tak berakhlak. Bisa bisa, ilmu tercemar, disalahgunakan.
 • Al Imam Malik bin Anas, ulama panutan di Madinah, mempunyai murid yang banyak. Muridnya itu tidak hanya belajar kitab Muwatta', tapi mereka lebih banyak belajar adab. Berkata muridnya, "Kami belajar dari adabnya Imam Malik, ketimbang haditsnya Imam Malik"
 • Banyak pelajaran adab dan akhlak yang tidak didapat dari buku
 • Salafushshalih mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku sekiranya kamu belajar 1 bab Adab?Akhlak, itu lebih aku sukai ketimbang kamu belajar 7 bab Ilmu"
 • Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar (ket:mustahil), ilmunya tidak bermanfaat
 • Adab tanpa ilmu itu seperti roh tanpa badan
 • Ilmu harus benar, adab juga harus baik
 • Adab yang perlu ditanamkan semenjak dini kepada anak
 • Adab kepada orang tua : Berbicara kepada orang tua dengan bijaksana, lemah lembut, dengan baik.
 • Adab kepada para guru/ulama : Berbicara sopan, duduk dengan sopan, dll
 • Adab kepada keluarga
 • Adab kepada tetangga
 • Adab meminta ijin : masuk rumah, masuk kamar, dll
 • Adab ketika makan
 • Adab berpakaian : termasuk masalah potongan rambut
 • Adab berbicara : jujur
 • Mendidik anak supaya berperilaku amanah
 • Mendidik akhlak anak supaya hatinya bersih dari sifat iri, dengki, dan sifat buruk lainnya


Post a Comment

Terimakasih udah mampir di blog ini, happy reading :)