curhatibu.com

Keutamaan Akhlaq yang Baik #NyimakKajian


 • Islam adalah agama akhlak, datang mengangkat moral sesuai syariat
 • Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia
 • Manusia dengan akhlak terbaik adalah Rasulullah
 • Allah berfirman dalam surat Nun : Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang agung
 • Aisyah menjawab, saat ditanya tentang akhlak Rasul, "Akhlak Rasul adalah Al Qur'an". Mengamalkan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari
 • Rasul paling baik akhlaknya, dan menyuruh kita berakhlak baik juga
 • Orang beragama adalah orang yang berakhlak
 • Rasul bersabda, "Tiadalah sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti, daripada akhlak yang baik" -- akhlak baik mempunyai timbangan yang paling berat
 • Rasul ditanya, "Perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga?" Rasul bersabda, "yang paling banyak adalah taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik-terpuji"
 • Akhlak beda dengan moral. Moral itu terbatas, hanya pikiran manusia; tergantung tempatnya. Sedang akhlak itu universal, bersumber dari Qur'an dan sunnah, di manapun harus diamalkan
 • Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya
 • Orang yang aqidahnya benar, pasti akhlaknya baik; ada korelasinya
 • Apa itu akhlak yang baik?
 • Diriwayatkan at tirmidzi dari Abdullah Ibnul Mubarak (salah seorang ulama tabi'in), "Akhlak yang baik adalah wajah yang berseri-seri, dan menyebarkan kebaikan (membantu orang yang butuh), dan menahan diri dari gangguan (tidak mengganggu orang lain)."
 • Rasul bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan dekat majelisnya dengan aku di antara kamu adalah orang yang baik akhlaknya"
 • Orang yang berakhlak baik : keberkahan akan menyelimuti
 • Murid yang berakhlak baik pada guru : ilmunya barakah
 • Anak yang berakhlak baik pada orang tuanya : hidupnya barakah
 • Sebenarnya, orang tua itu tidak menuntut macam-macam kepada anak : yang penting adalah sopan, berakhlak. Termasuk keinginan seorang guru atas murid-muridnya

Post a Comment

Terimakasih udah mampir di blog ini, happy reading :)